Sjøtroll

Sjøtroll gruppen tar i bruk Avtalenett som elektronisk avtaleregister for registrering av utgående og inngående avtaler og kontrakter.

Om Sjøtroll Havbruk AS

Parallelt med satsinga på havfiske, etablerte Møgsterfamilien sitt første fiskeoppdrett på slutten av 70-tallet. I 1990 ble oppdrettsverksemda samla under namnet Sjøtroll. Selskapet er i dag blant Norges største oppdretts-og foredlings-bedrifter og har produksjonsanlegg mange stader i Hordaland.
Oppdrett av fisk med høg kvalitet set strenge krav til alle ledd i produksjonen. Sjøtroll har difor valt å ta hand om heile produksjonsprosessen sjølv. Utvelging av rett stamfisk for produksjon av rogn og vidareforedling til yngel og smolt er avgjerande for den endelege kvaliteten. Kvalitetsfôr, optimal temperatur og tilstrekkeleg mengder reint sjøvatn i sjølve matfiskproduksjonen gjer dei beste produkta.