Sekkingstad

Sekkingstad AS velger Avtalenett.no som elektronisk avtaleregister for registrering av utgående og inngående avtaler og kontrakter.

Om Sekkingstad AS:

Sekkingstad AS ledes i dag av Bård Sekkingstad.

Sekkingstad AS har 45 ansatte, og omsetter årlig nærmere 25 000 tonn laks og annen sjømat. Selskapet har over 120 faste kunder over hele verden, med hovedvekt på Europa.
Kvalitet

Sekkingstad AS skal forbindes med kvalitet, og mattrygghet er det viktigste satsingsområdet for oss som leverandør av matvarer.
Kvalitetskontroll

Sekkingstad AS er meget bevisst på sin rolle som leverandør av trygg sjømat.

Vi har utviklet oss fra å tilfredsstille offentlige pålagte krav, til å få helhetlig kvalitets- og kvalitetsledelsessystem, som tilfredstiller ulike standarder.
Food single
Hovedelementene vil være:

  1. Kvalitetsledelsessystem
  2. HACCP system
  3. BRC
  4. Driftsrutiner
  5. Avvikshåndtering

Utviklingen av systemet og det kontinuerlige arbeidet med det, vil være et samspill med våre samarbeidspartnere. Dette medfører at vi hurtigere og sikrere kan både oppnå og videreutvikle våre målsetninger som leverandør av trygg sjømat.