Nomaco Group

Nomaco Servives as ble etablert i 1995 for å utføre overflatebehandling. I de første årene var det 6-8 operatører som utførte sandblåsing og maling på Mongstad Sør. I 2008 overtok selskapet, Bøvågen Services as og fikk stillas og personellutleie inn i sitt sortiment. Antall ansatte hadde økt til over 120.
Nomaco Services as er ISO sertifisert etter standard 9001:2008.
I november 2009 flyttet selskapet til Nomaco Base på Mongstad sør.
Årlig omsetning utgjør ca 130 M.Nok.

Nomaco Group

Nomaco har organisert sine tjenester i tre divisjoner;

Overflate
Stillas
Personellutleie

Vår visjon er å levere produkter og tjenester som omfavner kjerneverdiene:

Kvalitet,
Kostnadseffektivitet og
Punktlig levering.

Disse verdiene vil bli uttrykt i alle våre aktiviteter og vi ønsker kontinuerlig å forbedre oss.