MTI IT Service

MTI IT Service AS starter opp som forhandler av Avtalenett.no og vil i løpet av nærmeste fremtid kunne tilby nye og eksisterende kunder Avtalenett.no som elektronisk avtaleregister.

Om MTI IT Service AS:

MTI IT Service AS ble i år 2000 etablert som Ressurssenteret AS. Selskapet ble opprettet som IT ressurs- og kompetanseselskap med spesielt fokus på bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Mongstad Test Eiendom AS kjøpte høsten 2007 opp aksjemajoriteten i Ressurssenteret AS, og har i dag 68,33 % av aksjene i selskapet. Selskapet kommer nå under varemerket MTI, noe som er viktig i det videre arbeidet med å skape et selskap med felles verdigrunnlag og prosesser, som i fremtiden skal gi en best mulig service til våre kunder.

Selskapet vil fortsatt ha sitt hovedkontor på Manger, men har nå også opprettet avdelingskontor på Mongstad. Dette for å få kortere responstid til våre Kunder i dette området, samt at vi også ønsker en større satsing på bedriftsmarkedet som er lokalisert på Mongstad.

Vi har i dag 5 fast ansatte. Vi samarbeider også tett med flere partnere lokalt og fra Bergensområdet. MTI IT Service kan derfor tilby høy kompetanse innenfor drift, vedlikehold og reparasjoner av IT-utstyr, database- og webutvikling. Vi tilbyr også konsulenttjenester blant annet innenfor prosjektledelse og forsyning/innkjøp.