Mongstadbase AS

Avtalenett er stolt av å få Mongstadbase som kunde. Mongstadbase er en av hjørnesteinsbedriftene i Nordhordland.
oversikt

Mongstadbase er forsyningsbase for Statoil sine installasjoner på sokkelen med kort seilingstid til en rekke sentrale felt i Nordsjøen

Disponible arealer: 760.000 m2
Herav tilrettelagt: 400.000 m2
Kaier: 345 m
Lagerbygg: 21.000 m2
Rørinspeksjonshaller: 1800 m2
Bygg for undervannsutstyr: 7000 m2
Produksjonshaller: 3.000 m2
Kontorfasiliteter: 2700 m2

Tankanlegg:
(MI-Norge / Baker Hughes / YX / Stena):
Tørrbulk
Slop
Brine/Mud
Diesel/ Metanol

Mongstadbase, i sentrum av det norske oljemiljø

Mongstadbase AS ble etablert i 1984 som forsyningsbase for Norsk Hydro sine aktiviteter på sokkelen. Mongstadbase AS er i dag en del av Frank Mohn konsernet og er med mer enn 200 årsverk en av de største private arbeidsplassenen i regionen.

DSD

Mongstadbase har et moderne ISPS godkjent havneanlegg med kraner, transportutstyr og gode lagerfasiliteter for ute og innelagring.

Basen forsyner rundt tjue installasjoner for StatoilHydro.

Årlig har basen mer enn 2000 båtanløp og det blir skipet inn/ut mer enn 1 million tonn over kaiene på Mongstad Sør. Mongstadbase er med det landets største forsyningsbase.

Aktiviteten er forventet å øke ytterligere og arbeidet med bygging av nye kaier og arealutvidelse er påbegynt. Når arbeidet er ferdigstilt vil baseområdet være mer enn 400 mål og ha en total kailengde på 750 meter. Sammen med høy fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet vil dette gjøre Mongstadbase til en moderne og effektiv aktør også i fremtiden.