Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret tar i bruk avtalenett til administrasjon av utgående og inngående kontrakter. Løsningen vil gi en god oversikt over hva som finnes av utgående og inngående kontrakter, og gir muligheten for full kontroll av avtalenes utløp.

Om Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøsenteret er en sentral bidragsyter for utvikling av sikre og velfungerende arbeidsplasser i Norge.
Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd.

Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere.
Leder Anders Folkestad i UNIO er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er HSH, Fagforbundet, YS, Arbeidstilsynet, StatoilHydro, PreSenter/IRIS og de ansatte representert i styret.

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.

Arbeidsmiljøsenterets sentrale oppgaver:

Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere
Opplæring av HMS-rådgivere både landbasert og offshore

arbeidsmiljø
Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet
Opplæring i praktisk konfliktbehandling
Arrangerer seminarer og konferanser om sentrale arbeidslivsspørsmål
Arrangerer annethvert år Nordens største arbeidslivskonferanse: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen
Arrangerer annethvert år Arbeidsmiljødagene i Trondheim

Arbeidsmiljøsenteret utgir tidsskriftet Arbeidsmiljø, som er landets viktigste arbeidslivsmagsin.
Arbeidsmiljøsenteret har egen HMS-butikk med et stort utvalg av skilt, HMS-produkter, førstehjelpsutstyr, HMS-litteratur og lov- og regelverk.

Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med ca. 700 bedrifter, konserner, offentlige virksomheter og organisasjoner som medlemmer.